Strona główna  |  Podręczniki akademickie  |  Globalizacja więcej niż podręcznik


Globalizacja  więcej niż podręcznik

Globalizacja więcej niż podręcznik

Misiak Władysław


chwilowo niedostępna
Wydawnictwo DIFIN
autorzyMisiak Władysław
rok wydania2007
miejsce wydaniaWarszawa
podtytułSpołeczeństwa - kultura - polityka
objętość168
format16.4x23.8cm
oprawaTwarda
kod paskowy9788372517517
ISBN9788372517517

42.00zł

34.73zł

oszczędzasz 7.27zł 
Zachowując standardy wymagane przy pisaniu podręczników, w przypadku tej książki starano się wykroczyć poza przyjęte ograniczenia wynikające z tzw. uję­cia podręcznikowego. Trzeba też wskazać na wzór odznaczających się znakomi­tą konstrukcją i zaletami merytorycznymi takich podręczników jak opracowanie Henryka Domańskiego poświęcone problematyce zróżnicowania struktury spo­łecznej pt. Struktura społeczna (2004) czy opracowanie podręcznikowe zagadnień przemian następujących w społeczeństwie polskim w postaci pracy zbiorowej pod redakcją Jacka Wasilewskiego pt. Współczesne społeczeństwo polskie ? dynami­ka zmian (2006) oraz podręcznik akademicki pióra Bohdana Jałowieckiego i Mar­ka S. Szczepańskiego pt. Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicz­nej (2002).Przyjęta formuła ?więcej niż podręcznik? oznacza przede wszystkim zajmo­wanie przez autora własnego stanowiska wobec rozbieżnych często przekonań i ustaleń różnych autorów. Przykładem może być ocena jednostronnie pozytyw­nych tez dotyczących następstw globalizacji Johana Norberga. Własne stanowi­sko zaznaczyło się także przez wskazanie walorów pozytywnych ujęcia globaliza­cji jako systemu z wyróżnieniem społeczeństwa obywatelskiego jako podsystemu przez Niklasa Luhmana. Podjęto ponadto próbę sformułowania własnej definicji pojęcia globalizacja na tle zróżnicowanych sposobów precyzowania tego procesu i zjawiska ekonomicznego, społecznego, kulturowego i politycznego. Studia nad literaturą przedmiotu zainspirowały autora podręcznika do podkreślenia i względnie obszernego potraktowania teorii i koncepcji analizowania pro­cesów globalizacji mniej znanych na gruncie polskich badań i publikacji. Odpo­wiedzialność za te preferencje i inne dokonane wybory spoczywa na autorze tego podręcznika. W rozwoju globalizacji jako procesu dynamicznie rozprzestrzeniającego się w skali światowej występuje wiele sprzecznych tendencji, żywiołowości i niezde­terminowanych kierunków następstw i oddziaływań globalizacji w makro- i mi­kroskali społecznej. Poznanie istoty globalizacji, wyzwań i pytań badawczych, jakie generuje ten proces, wydaje się pierwszym krokiem przed opracowaniem ogólnych strategii racjonalnego wpływania na dokonujące się zmiany ekonomiczne, polityczne, społeczne i kulturowe. Ujęcie podręcznikowe umożliwia, mimo pewnych ograniczeń, spojrzenie po­znawcze na najistotniejsze aspekty globalizacji jako procesu i zjawiska. Nie ma możliwości skrycia się czy uniknięcia następstw globalizacji. Pierwszym obowiąz­kiem jest zatem jej poznanie. Poznanie istoty globalizacji i jej zróżnicowanych skutków społecznych ma, poza walorami teoretycznymi i poznawczymi, rów­nież zalety praktyczne. Badania globalizacji pozwalają m.in. na poznanie, w jakim stopniu społeczeństwa poddane tym doświadczeniom potrafią wykorzystać jej po­zytywne następstwa oraz przeciwstawić się skutkom negatywnym. Autor zdaje sobie sprawę, że zaprezentowany zakres merytorycznych proble­mów związanych z globalizacją oraz konstrukcja całości książki jest jedną z wie­lu możliwych. Jest to zatem w pełni opracowanie autorskie, które odzwierciedla w pewnej mierze nie tyle zainteresowania autora, co stan wiedzy i badań. W spo­sób bardziej obszerny zostały przedstawione te problemy, w których autor miał poczucie własnych kompetencji i przeprowadził własne badania. W podstawowych treściach ?podręcznika? dominuje ujęcie socjologiczne pro­cesów i zjawisk globalizacji. Przyznać należy, że dyscyplina ta jest stosunkowo sil­nie zaangażowana, obok innych dziedzin nauki, jak politologii czy geografii poli­tycznej i gospodarczej, w analizowanie współczesnych problemów globalizacji. Wyjaśnienia wymaga także relatywnie obszerne wykorzystanie naukowej lite­ratury czeskiej w odniesieniu do zróżnicowanych problemów globalizacji. Można sformułować hipotezę, że zainteresowanie istotą globalizacji i jej następstwami w tym kraju było spowodowane dotkliwością społeczną kryzysu finansowego lat 1996?1998 będącego efektem jednostronnego od
Koszty przesyłki z uwzględnieniem aktualnego koszyka
Sposób dostawyKoszt
Odbiór osobisty (po wpłacie na konto) Kraków, ul. Przybyszewskiego 230.00zł
Odbiór osobisty (po wpłacie na konto) Kraków, ul. Kalwaryjska 200.00zł
Odbiór osobisty (po wpłacie na konto) Kraków, HUTA DŹWIĘKU, os. Teatralne 101.00zł
Odbiór osobisty (po wpłacie na konto) Kraków, WINNACJA, ul. Lipowa 6e1.00zł
Odbiór osobisty (po wpłacie na konto) Kraków, GARAŻ Food & Wine, ul. Józefitów 8 (1 min od pl. Inwalidów)1.00zł
Poczta Polska - przesyłka firmowa polecona (zwykle 2-5 dni) - Niewielkie towary do 2kg! Nie wszystkie towary mają zdefiniowane wagi, może się okazać, że sklep będzie zmuszony zaproponować inną opcję dostawy7.00zł
Paczka w Ruchu6.00zł
DOSTAWA W KRAKOWIE (strefa zielona)8.00zł
Kurier11.00zł
Pocztex Kurier 4811.00zł
Paczkomaty InPost9.00zł
Pocztex Kurier 48 (zapłata przy odbiorze) 13.00zł
DOSTAWA W KRAKOWIE (strefa czerwona)11.00zł
Kurier - paczka pobraniowa (zapłata przy odbiorze)16.00zł

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji lub oczekuje na akceptację przez obsługę!

Napisz Recenzję

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
- 19%
Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata

Cesarz Zbigniew, Stadtmuller Elżbieta
29.77zł   36.75zł
31.47zł   41.90zł
 Paczkomaty
Huta Dźwięku

Copyright ©2018 LITERACKA.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.     Regulamin sklepu   /   Polityka prywatności
Projekt i wdrożenie: Mysklep-online.pl